Ana Sayfa Ekonomi, Güncel 18 Ağustos 2017 228 Görüntüleme

Çalışanlara Müjde Yıllık ücretli izin son durumda ne oldu?

Yıllık ücretli izin yönetmeliği değişti. Yıllık izin yönetmeliği değişikliğiyle "en çok üçe bölünebilen" ücretli izin süreleri artık bölümler halinde... İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı “Senelik Fiyatlı izin Yönetmeliğinde Farklık Yapılmasına Konusunda Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe ayrılabilir” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir” olarak değiştirildi.

Mevzubahis tertip etme ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere “en çok üçe ayrılabilen” senelik fiyatlı izinların bölümler halinde kullanılabilmesine olanak tanındı.

Aynı zamanda, aynı maddeye ilave eden fıkra ile yapılan tertip etmede ise alt patron işçilerinden, alt patronu değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin senelik fiyatlı izin müddetleri, aynı iş yerinde çalıştıkları müddetler dikkate alınarak hesaplanacak.

Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettikleri senelik fiyatlı izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve alakalı sene içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt dokümanının bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olacak.

Ayrı olarak yönetmeliğin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına ilave eden fıkra ile yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık fiyatlı izin müddetleri dörder gün artırılarak uygulanacak.

3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi:

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Son Haberler | Son Dakika